Archief van
Auteur: Pepijn Otte

Oproep aan het college, de gemeenteraadsleden en de staatsleden van de Provincie

Oproep aan het college, de gemeenteraadsleden en de staatsleden van de Provincie

Het lijkt erop dat medio augustus een aanvraag tot bestemmingsplanwijziging ter inzage komt. Als ambassadeurs van het gebied Blocq van Kuffeler doen wij een dringend beroep aan het bestuurlijk orgaan van gemeente en provincie: Oproep aan het College en gemeenteraadsleden van Almere + de statenleden van de Provincie