Provincie: gemeenteraad Almere verantwoordelijk voor bezwaar tegen overslag BvK!

Provincie: gemeenteraad Almere verantwoordelijk voor bezwaar tegen overslag BvK!

Het dagelijkse bestuur van de provincie Flevoland (Gedeputeerde Staten) vergaderde op 12 april

Peter Pels van de PvdA fractie stelde hier vragen over de overslag plannen en de bestuurlijke verantwoordelijkheden hierin. Gedeputeerde Rijsberman (D66) beantwoordde de vragen.

Dhr. Rijsberman wond er geen doekjes om: de gemeenteraad is en blijft verantwoordelijk om aan te geven dat dit initiatief niet in het bestemmingplan past. De gemeenteraad moet er dus voor zorgen dat er géén ‘Verklaring van geen bezwaar’ wordt afgegeven voor dit totaal niet passende initiatief.

Hoewel de bestuurlijke situatie op Provincie niveau nogal complex is, met 3 betrokken portefeuilles (Economie, Ruimtelijke Ordening en Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving) en een vage ‘coördinerende rol’ werd  duidelijk dat de Provincie kritisch staat tegenover de overslagplannen van Vijfhoek, want:

  1. Een overslaglocatie past niet in het huidige – net vastgestelde – bestemmingsplan dat tot stand gekomen is na discussies over een overslaglocatie bij de BvK. Het is echter primair aan de gemeenteraad om te beoordelen dat deze activiteit op deze locatie past in afwijking van het bestemmingsplan.
  2. De provincie zit natuurlijk niet te wachten op een tweede Flevokust. Dus een algemene haven ontwikkeling en een havenontwikkeling waar containeroverslag zou plaatsvinden, past niet in de visie van Flevoland op die locatie. Dit is dan ook vorig jaar uit de ‘Visie werklocaties’ verwijderd. Dat betekent dat aan op- of overslag of havenactiviteit op die plek geen provinciaal belang gehecht wordt.
  3. Binnen het fonds verstedelijking Almere is de Provincie bezig om voor de zone tussen de BvK en de Oostvaarders – binnen de ontwikkeling van Nationaal Park Nieuwland – na te denken over wat daar past. Zowel aan de kant van Almere als aan de kant van Lelystad wordt gedacht aan een soort poortontwikkeling. Dhr. Rijsberman zou het “wat verrassend vinden als we daar nu ineens 110 vrachtwagen bewegingen per dag doorheen zouden laten rijden met puin, granulaat en dat soort dingen. Dus de ontwikkeling zou me wat verbazen, maar we hebben nog geen specifieke aanvraag gehad, dus het zou verder speculatie zijn om daar verder op in te gaan.”

Klik hier de volledige behandeling van alle vragen.
(klik rechts op de knop ‘punt 4, vragen halfuurtje’ of ga naar minuut 10:37).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: