Archief van
Auteur: dick.kniep@lindix.nl

De Vijfhoek zet de nieuwbouw van de betoncentrale door

De Vijfhoek zet de nieuwbouw van de betoncentrale door

Nadat in december de bouw van de nieuwe betoncentrale was stilgelegd omdat De Vijfhoek ondanks het ontbreken van een vergunning toch al begonnen was met de bouw daarvan hebben ze de aanvraag voor wijziging van de omgevingsvergunning ingetrokken. Vervolgens hebben ze een nieuwe vergunning aangevraagd bij de omgevingsdienst die wel binnen de bestaande vergunning valt. Op basis daarvan is de bouw nu voortgezet. De toekenning van de nieuwe vergunning is razendsnel gegaan en geheel in stilte. Wij vragen ons een…

Lees Meer Lees Meer

Bouw van betoncentrale is al gestart

Bouw van betoncentrale is al gestart

De bouw van de betoncentrale is al gestart ondanks de nog lopende besluitvorming. Tot onze verbijstering blijkt de bouw van de betoncentrale al te zijn gestart. Dachten we in eerste instantie dat het alleen om het bouwrijp maken van de grond ging, nu blijkt dat de fundering van de betoncentrale al is gestort.

Omroep Flevoland ->Te bouwen betoncentrale van De Vijfhoek noch nieuw, noch milieuvriendelijk

Omroep Flevoland ->Te bouwen betoncentrale van De Vijfhoek noch nieuw, noch milieuvriendelijk

In een hoofdredactioneel artikel van Omroep Flevoland wordt de vloer aangeveegd met de toekenning van de UpCycle prijs aan de Vijfhoek en andere partijen. Er wordt 3 miljoen aan gemeenschapsgeld aan een industrie gegeven die noch innovatief, noch milieuvriendelijk, noch financieel gezond is. Slaapt de gemeente? Miljoenen naar Betoncentrale van De Vijfhoek  

Raadsbesluit over uitbreiding van De Vijfhoek

Raadsbesluit over uitbreiding van De Vijfhoek

Gemeente Almere deelt alweer zure appels uit… voor de 4e keer wordt de overslag bij Blocq van Kuffeler besproken tijdens de politieke markt. Donderdag 28 september ’s avonds in de Burgerzaal. En opnieuw spreken we in. In 2013 is de containeroverslag weggestemd door de Raad, maar nu is het opnieuw ingebracht. Komt allen en laten we samen zorgen dat deze overslag er niet komt.

Woordvoerder op Omroep Flevoland

Woordvoerder op Omroep Flevoland

Gisteren zijn er opnamen gemaakt door Omroep Flevoland over de voorgenomen bouw van de kade. Onze woordvoerder Pia Barentsen stond een verslaggever te woord en gaf uitleg over wat er aan de hand is. Zie interview. Jammer is dat het alternatief, een loskade op de Vaart niet is genoemd. Daarnaast zijn andere organisaties zoals Flevolandschap Natura2000 en watersportvereniging Blocq van Kuffeler ook belanghebbenden en ook zij worden eigenlijk niet genoemd. Ook het feit dat er een bestemmingsplan ligt wat voor…

Lees Meer Lees Meer

Wat zegt Vijfhoek?

Wat zegt Vijfhoek?

Wat zegt Vijfhoek Recycling? Vijfhoek wil “een kleinschalige overslaglocatie” O ja? Maar dan is er nog plek zat op industrieterein De Vaart! “Het gaat om overslag van grond, bouw en niet gevaarlijke afvalstoffen, zoals puin, van en naar schepen … Vijfhoek Recycling.” En dat dus als op een beeldbepalende puist op de dijk langs het Markermeer… “Plan is niet te vergelijken met het plan voor een containerterminal van enkele jaren geleden. … De kade is veel korter.” Geen containers, maar een…

Lees Meer Lees Meer

Waarom geen overslag op de Blocq?

Waarom geen overslag op de Blocq?

Past volstrekt niet in de bestemmingsplannen! Zware industrie op het knooppunt van 4 aaneengesloten natuurgebieden? Moet je niet willen! De Blauwe As – toeristisch hoogtepunt van Almere – eindigt letterlijk in een beeldbepalende puinbak op de dijk! Horizonvervuiling voor wandelaars, fietsers, vogelaars, watersporters en skeeleraars! Natuur en recreatie zijn hier de toekomst. Wij willen fluitende vogeltjes en niet een bak herrie! Voorkom bergen zwerfvuil en steengruis op het fietspad! Ruimte voor ontwikkeling duurzame recreatie, horeca en watersport, De Almeerse ‘goudkust’ is meer dan…

Lees Meer Lees Meer