De vijfde poging

De vijfde poging

In 2013 beloofde het College: ‘we beëindigen de werkzaamheden voor de ontwikkeling van een overslag bij de Blocq van Kuffeler’. In 2017 brak het college die belofte en na 4 afwijzingen door de Raad, nu in 2021 opnieuw een poging.

Cirwinn (voorheen De Vijfhoek) heeft goede connecties met de VVD en het college wil al jaren een overslag op Blocq van Kuffeler. De gemeenteraad is al jaren tegen dit plan, omdat de Blocq van Kuffeler centraal tussen 3 Natura2000 gebieden ligt, in de oksel van de Oostvaardersplassen, als centrale toegangspoort van Nationaal Park Nieuw Land.

Inmiddels loopt poging nummer 5. De raad heeft de voorstellen van het College 4 x afgewezen. Naar aanleiding van de derde afwijzing stuurde het College in 2013 daarover een brief naar de bewonersvereniging van Blocq van Kuffeler .

Het bestemmingsplan over het gebied “Groenzone de Vaart” is in 2016 gewijzigd richting Natuur en Recreatie. Check hier de bestemmingsplan wijziging . De komende jaren wordt veel geïnvesteerd in de Oostvaardersoevers. Het lijkt erop dat het college schizofreen is: Enerzijds investeren in groene aanpassingen en anderzijds die investering zo snel mogelijk weer afbreken door een industrie die NIET duurzaam is en op een verkeerde plaats is gevestigd ten koste van alles te steunen bij de aanleg van een overslag haven.

Cirwinn is steeds door blijven werken aan plannen voor capaciteitsuitbreiding en uitbreiding van de activiteiten in combinatie met een overslag. Daar ligt nu opnieuw een aanvraag voor bij de gemeente.

Het College verschuilt zich achter “een DUURZAAM initiatief”. Ons inziens verwart het College het begrip “duurzaam” met winst voor de onderneming van een bevriende ondernemer. Het lijkt op het verhaal van de Floriade, waarbij de voorgestelde werkelijk duurzame houtbouw  vervangen is door betonbouw. Daar is een woord voor: “Greenwashing“. Zou het beton van de Floriade misschien geleverd worden door Cirwinn? Zie ook het item in het televisie programma Pointer waarin uit de doeken wordt gedaan hoe de glanzende duurzame Floriade plannen omgezet werden naar betonnen kolossen. Het vermalen van oud beton om daar nieuw beton van te maken is niet duurzaam en daarmee zijn de claims van Cirwinn niets anders dan lobbyen om de oude wijze van bouwen te kunnen blijven doen. De reuk van vriendjespolitiek hangt hier als een mestgeur omheen.

Het college geeft aan dat er geen Milieu effect rapportage nodig is zie het artikel op omroep flevoland. Gezien de historie van dit dossier helpt dit standpunt niet om ons vertrouwen in de lokale politiek te herstellen. Zijn deze pogingen niet een symptoom van een ziekte waarbij uitingen van het college over duurzaamheid en circulair alleen voor de buhne gemaakt worden, waarbij werkelijke verandering richting duurzaamheid met alle middelen worden gesaboteerd? Is dit niet “onbehoorlijk bestuur“?

 

De Blocq in het kort      De Blauwe As in puin