Breekt het College z’n belofte?

Breekt het College z’n belofte?

In 2013 beloofde het College: ‘we beëindigen de werkzaamheden voor de ontwikkeling van een overslag bij de Blocq van Kuffeler’.
Breekt het College in 2017 z’n belofte?

Het College van Almere wil al jaren een overslag op Blocq van Kuffeler en de gemeenteraad is al jaren tegen dit plan, omdat de Blocq van Kuffeler centraal tussen 3 Natura2000 gebieden ligt, in de oksel van de Oostvaardersplassen, als centrale toegangspoort van Nationaal Park Nieuw Land.
De raad heeft de voorstellen van het College 3 x
afgewezenNaar aanleiding van de derde afwijzing stuurde het College in 2013 daarover een brief naar de bewonersvereniging van Blocq van Kuffeler .

Het bestemmingsplan over het gebied “Groenzone de Vaart” is in 2016 gewijzigd richting Natuur en Recreatie. Check hier de bestemmingsplan wijziging .

Fa. Vijfhoek (Of is het de Fa. Pouw?) is steeds door blijven werken aan plannen voor capaciteitsuitbreiding en uitbreiding van de activiteiten in combinatie met een overslag. Daar ligt nu een aanvraag voor bij de gemeente: omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan De Vaart 4-5. Wij zien als reëel gevaar dat ALS deze omgevingsvergunning door de gemeente wordt afgewezen, de komst van een overslag moeilijk te vermijden is. Schept een toekenning van deze omgevingsvergunning geen verwachtingen?

Het College verschuilt zich achter “een DUURZAAM initiatief”. Ons inziens verwart het College het begrip “duurzaam” met winst voor eigen onderneming. Er is namelijk aangetoond dat de uitbreiding van fa. Vijfhoek helemaal niet duurzaam is, omdat de fabriek op een verkeerde locatie staat. (Lees de artikelen van Omroep Flevoland).

De omgevingsvergunning is nog niet afgegeven. Check deze website voor meer achtergrond informatie.
We zien op dit moment WEL bouwactiviteiten bij fa. Vijfhoek. (bekijk het filmpje).

Wij vragen ons af: hoe staan deze activiteiten in relatie tot de nog niet afgegeven vergunning? Kan dit?

Het bouwrijp maken van de grond voor de bouw van de nieuwe betoncentrale is al gestart: